San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán
FIN ZAFRA 2023
2023-11-21

Caña molida bruta

15.367.228 [Tn]

Azúcar físico total producido

1.113.278 [Tn]

Días de zafra

198

CAMPAÑA DE ALCOHOL
2023-12-05

Alcohol total producido

244.579.274 [L]

Ingenios destilando

6

Días de campaña

201